https://www.banggood.com/50X-LED-Illumination-Pen-Style-Pocket-Microscope-Magnifying-Glass-with-Reading-Scales-p-1137785.html?p=8Z020971524652016114

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง กาญจนบุรี - Si Loha Rat Bamrung Buddhist Temple Kanchanaburi Thailand

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง - Si Loha Rat Bamrung Buddhist Templeวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2330 สมัยรัชกาลที่ 1 โดยคนจีนชื่อ โหละ ทำการสร้างวัดนี้ขึ้นเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า "วัดตาเจ๊กโหละ" ครั้นต่อมาพระศรีสวัสดิ์ผู้ครองเมืองศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ซึ่งมีหน้าที่เก็บส่วยให้หลวง
ได้มาตั้งเตาถลุงแร่รวมโลหะที่ริมท่าน้ำใกล้วัด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น "วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง" (แต่ชาวบ้านก็คงเรียกกันว่าวัดศรีโหละ) วัดศรีโหละนี้มีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันรวม 9 รูป

ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2446 ได้มีพระภิกษะพรต จนฺทโสภ (ร.ท.พรต โยธาพิทักษ์)  นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จากวัดตะเคียน (วัดมหาพฤฒาราม) ได้มาจำพรรษา และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะฯ และตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 6 ของวัด มีสมณศักดิ์ "พระครูยติวัตรวิบูลย์" และคราวพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว (ร.5) เสร็จประพาสน้ำตกไทรโยค ทรงหยุดเรือพระที่นั่งที่หน้าท่าวัดศรีโลหะฯ เมื่อทรงสดับ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และสมเด็จสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส เคยเสด็จมาวัดนี้ครั้งหนึ่ง รวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพยอาภา เป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงอุปถัมภ์วัดนี้จนสิ้นพระชนม์ชีพ
เนื่องจากมีความสนิทกับพระครูยติวัตรวิบูลย์ (ร.ท.พรต) มาก่อน และได้สร้างขันน้ำมนต์สัมฤทธิ์ขนาดใหญ่จารึกพระนามพร้อมตำแหน่ง และตราประจำพระองค์ถวายไว้แก่พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพยอาภา ไว้ที่หน้าประตูเข้าอุโบสถเป็นที่ระลึก

ต่อมา พ.ศ. 2494 พระครูโสภณประชานารถ (นารถ นาคเสโน) ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ 9 (มรณะภาพแล้ว) และได้ทำการบูรณะสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น กุฎิเจ้าอาวาส กุฎิสงฆ์ ฌาปนสถาน ตึกอิ่มจิตต์ กำแพงรอบวัด หอระฆัง โรงเรียนวัดศรีโลหะฯ ศาลาการเปรียญ และพระอุโบสถใหม่จตุรมุข รวมอายุของวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2330 - 2561 รวมได้ 231 ปี

อ้างอิง แผ่นโลหะแสดงประวัติวัดศรีโลหะ หน้าอุโบสถหลังเก่า สร้างถวายโดยนางบัวไข่ ยวงเงิน 19 มกราคม 2537

อุโบสถหลังใหม่ 

อุโบสถหลังใหม่

เจดีย์ซึ่งมีรูปหล่อหลวงปู่พรต อยู่ภายใน

รูปหล่อหลวงพ่อนารถ

อุโบสถหลังเก่า (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2330)

 รูปปูนปั้นรอบอุโบสถหลังเก่า

 รูปปูนปั้นรอบอุโบสถหลังเก่า


 รูปปูนปั้นรอบอุโบสถหลังเก่า

 รูปปูนปั้นรอบอุโบสถหลังเก่า

ภายในอุโบสถหลังเก่า

ภายในอุโบสถหลังเก่า


แผนที่การเดินทางไปวัดศรีโลหะฯ
Previous
Next Post »