https://www.banggood.com/50X-LED-Illumination-Pen-Style-Pocket-Microscope-Magnifying-Glass-with-Reading-Scales-p-1137785.html?p=8Z020971524652016114

Tokay gecko shedding ตุ๊กแกลอกคราบA little tokay gecko is shedding น้องตุ๊กแกกำลังลอกคราบ
เข้ามาในห้องครัวเช้าวันเสาร์กำลังจะทำอาหารเข้า เจอเจ้าตุ๊กแกตัวน้อยนอนนิ่งอยู่ที่พื้น แต่มีบางอย่างแปลกๆ คือมีเหมือนเศษอะไรบางๆ อยู่ตามขาและหาง ลองหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆ ที่แท้กำลังลอกคราบอยู่ แต่ไม่รู้พลาดอย่างไร ถึงได้ออกมาอยู่ที่กลางพื้นกระเบื้องในห้องครัวได้ ปกติจะเจอตัวใหญ่ยักษ์ อยู่หลังตู้กับข้าว   และจากข้อมูลที่ค้นหาได้จากในอินเทอร์เน็ตตุ๊กแกจะเริ่มลอกคราบจากบริเวณหัวก่อน แล้วจะกินคราบเข้าไป จึงทำให้ไม่ได้พบเห็นคราบของตุ๊กแก (อ้างอิง) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตุ๊กแก เช่น การร้อง ที่เราได้ยินอย่างคุ้นหู ว่า "ต๊อกแก" ก็เพื่อเป็นการดึงดูดเพศเมืยนั่นเอง (อ้างอิง)

ตุ๊กแกฟังเสียงร้องและลักษณะตัวอาจดูน่ากลัว แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์มาก ช่วยกำจัดสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านได้ เช่น ตะขาบ แมลงสาบ 

สำหรับท่านที่อยากลองเลี้ยงตุ๊กแกสามารถสั่งซื้อหนังสือได้จากที่นี่ครับ  Tokay Gecko Guide


Found this little tokay gecko on the kitchen floor on Saturday morning while I am about to prepare my breakfast. It looks strength so I pick it up to look closer and found that this little gecko is shedding. 
The information from the internet said that a gecko while shedding will start from the head first then, it will eat all the shed that's why we normally have not seen the gecko shed. Moreover, I also found interesting information about tokay that when we hear the sound "Tok-Kay" that meant a male gecko is calling a female. Meanwhile, the tokay gecko has a disgusting voice and skin (for someone), it is very useful for my house since it helps to eat cockroaches and centipede.

You can find how to take care of your lovely gecko from Tokay Gecko Guide
ตุ๊กแกบ้าน หรือ Tokay, Gecko  
เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง มีสีสันที่หลากหลายมาก เช่น น้ำตาล เทา ดำ ฟ้าอ่อนและมีลายจุดสีแดงอมส้มทั่วตัว สามารถปรับสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่อาศัย ดวงตามีสีเขียวขนาดใหญ่ไม่มีเปลือกตาปกปิด ขนาดความยาวของลำตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตร น้ำหนักโดยเฉลี่ยราว 1 ขีด ออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลงเป็นอาหารหลัก และอาจกินสัตว์ขนาดเล็กอย่างอื่นเป็นอาหารได้ด้วย เช่น ไข่นกหรือลูกนก, นกขนาดเล็ก, หนูหรือสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก เป็นต้น

ตุ๊กแกออกลูกเป็นไข่และมีนิสัยชอบร้องเสียง "ตุ๊กแก..ตุ๊กแก" ติดต่อกัน

ตีนของตุ๊กแกสามารถเกาะไต่ผนังได้อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากมี "เซต้า" ลักษณะเป็นขนมีมากว่า 1,000 เส้นบนฝ่าเท้าตุ๊กแก แต่ละเส้นที่บริเวณปลายแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากกว่า 1,000 แฉก แต่ละแฉกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 200 นาโนเมตร ...

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ตุ๊กแกบ้าน

การลอกคราบ
ลอกคราบ หรือ สลัดขน (Moult หรือ moulting หรือ molting หรือ sloughing หรือ shedding) เป็นศัพท์ทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นกับสัตว์บางสปีชีส์ - ecdysis ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ลอกส่วนของร่างกายที่มักจะเป็นเปลือกนอก (แต่ก็ไม่เสมอไป) ออกไป หรือเปลี่ยนส่วนที่ปกคลุมภายนอกเช่นขนใหม่ การลอกคราบหรือสลัดขนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี หรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งในชีวิตของสัตว์ก็ได้

การลอกคราบ หรือ การสลัดขนเป็นการเปลี่ยนหนังหนังกำพร้า (Epidermis), ขนสัตว์ (pelage) หรือเปลือกนอกของร่างกายที่มีลักษณะอื่น ในบางสปีชีส์บางส่วนของร่างกายอาจจะถูกสลัดตามไปด้วยเช่นปีกของแมลงบางสปีชีส์ ตัวอย่างของการลอกคราบ หรือ การสลัดขนก็ได้แก่การสลัดขนของนก หรือ การสลัดขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัข หรือ หมาจิ้งจอก) หรือการลอกคราบของสัตว์เลื้อยคลาน หรือการเปลี่ยนทั่งร่างสัตว์ขาปล้อง
ที่มาhttps://th.wikipedia.org/wiki/การลอกคราบ

The tokay gecko (Gekko gecko) is a crepuscular arboreal gecko in the genus Gekko, 
the true geckos. It is native to Asia and some Pacific Islands.

This species occurs in northeast India, Bhutan, Nepal, and Bangladesh, throughout Southeast Asia, 
including Thailand, the Philippines, Malaysia and Indonesia, and to western New Guinea. 
Its native habitat is rainforest, where it lives on trees and cliffs, and it also frequently adapts to 
rural human habitations, roaming walls and ceilings at night in search of insect prey...

Tokay geckos are generally aggressive, territorial, and can inflict a strong bite. Females lay clutches of one or two hard-shelled eggs and guard them until they hatch. The tokay gecko feeds on insects, fruit, vegetation and small vertebrates. It is a strong climber with foot pads that can support the entire weight of the body on a vertical surface for a long period of time. Compared to other gecko species, the tokay gecko has a robust build, with a semi-prehensile tail, a large head and muscular jaws. Though common in the pet trade, the strong bite of the tokay gecko makes it ill-suited for inexperienced keepers

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Tokay_gecko

Moulting
In biology, moulting (British English), or molting (American English), also known as sloughing, shedding, or in many invertebrates, ecdysis, is the manner in which an animal routinely casts off a part of its body (often, but not always, an outer layer or covering), either at specific times of the year, or at specific points in its life cycle.

Moulting can involve shedding the epidermis (skin), pelage (hair, feathers, fur, wool), or other external layer. In some groups, other body parts may be shed, for example, wings in some insects or the entire exoskeleton in arthropods.
Sourcehttps://en.wikipedia.org/wiki/Moulting


蜕皮 انسلاخ Muda Ganti kulit moult shedding 大壁虎 Tokek rumah Lagartixa-tokay Gekko gecko ตุ๊กแก ลอกคราบ Gecko


Previous
Next Post »